Czas na głęboką reformę edukacji i dodatkowe środki na ten cel


25.04.2019 • 14:41  
Udostępnij: Facebook | Twitter

W Polsce jest 710 tysięcy nauczycieli. Ich zarobki lokują się wśród najniższych w krajach OECD.

Strajk Nauczycieli został zawieszony, ale polski system oświaty nadal wymaga zarówno zasilenia gotówką jak i głębokiej reformy.

Połowa pieniędzy przeznaczanych na „500+” wystarczyłaby na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 1000 zł miesięcznie.  Tak więc gdyby zamiast 500 zł na pierwsze dziecko wypłacać 250 zł, dla nauczycieli by wystarczyło.

Aby polscy nauczyciele zarabiali tak, jak w Europie, niezbędna jest likwidacja Karty Nauczyciela. To PRL-owski przeżytek, który powoduje, że dobrzy nauczyciele nie są promowani a źli nie są zwalniani.

W prywatnych szkołach w Polsce żaden nauczyciel nie pyta o kartę nauczyciela!

Prawdziwa reforma powinna dać znacznie większą swobodę kształtowania wynagrodzeń dyrektorom szkół  w ramach otrzymywanego funduszu płac.

Większa autonomia placówek oświatowych, większa władza rodziców i dyrektorów szkół a mniej centralistycznej urawniłowki.

Całe przemówienie Ryszarda Petru:

 


Udostępnij: Facebook | Twitter
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ