Porady

Czym jest audyt elektryczny?

Aby zwiększyć energochłonność danego budynku oraz ocenić sposób wykorzystania energii, stosuje się różne metody analizy, które wykorzystują eksperci z branży energetycznej oraz elektrycznej. Profesjonalne ekspertyzy tego typu pozwalają zwiększyć wydajność urządzeń w obiekcie oraz przedstawiają rekomendacje dla odbiorców, które umożliwiają oszczędność kosztów poprzez optymalizację pracy sieci energetycznej. Jedną z tego rodzaju analiz jest audyt elektryczny, który pozwala na uzyskanie znacznych korzyści przez przedsiębiorców pod kątem zużycia prądu oraz może stanowić element długoterminowego planowania inwestycji.

Czym jest audyt elektryczny

Audyt elektryczny jest rodzajem kompleksowej ekspertyzy technicznej. Określa on zużycie energii w obiekcie oraz ocenia, czy wielkość jej zużycia w danym obiekcie jest uzasadniona i nie zawyżona. Zawiera szczegółową inwentaryzację urządzeń i instalacji elektrycznych obecnych w danych obiekcie oraz przedstawia analizę środków finansowych oraz okresy zwrotu inwestycji, które mają na celu redukcję kosztów energii elektrycznej. Standardowo wyróżnia się jego dwa rodzaje:

  • audyt techniczny: polega na przygotowaniu dokładnego godzinowo- dobowego profilu zużycia energii elektrycznej. Do jego wykonania wykorzystuje się parametry elektryczne, aktualny pobór mocy i energii. Audyt przewiduje analizę instalacji zasilających, sieci, automatyki oraz uwzględnia optymalizację i wskazanie niezbędnych zmian. W oparciu o wyniki dokonywana jest analiza opłat według kryterium wyboru najbardziej optymalnej taryfy.
  • audyt dokumentacyjny: wykonywany jest pod kątem efektywności wykorzystania energii elektrycznej. W tym celu przeprowadza się analizę prawną obowiązujących umów i faktur za zużycie i dystrybucję prądu z ostatnich 12-36 miesięcy. Na tej podstawie ustala się poziom i charakterystykę zużycia energii, wykorzystywaną taryfę oraz sprawdzane są opłaty za moc czynną i bierną.

Finalny dokument (certyfikat) wskazuje na optymalne parametry zużycia energii oraz zawiera rekomendacje dotyczące zmniejszenia poboru prądu przy zachowaniu tych samych parametrów, oraz doborze odpowiedniej taryfy, która pozwoli na uzyskanie oszczędności kosztów.

Korzyści z wykonania audytu elektrycznego

Rzetelnie przeprowadzony audyt elektryczny może przynieść bardzo wymierne korzyści, nawet jeśli wprowadzone zmiany będą niewielkie. Pozwala on określić obszary oraz wyznaczyć środki pozwalające na uzyskanie oszczędności. Profesjonalny audyt elektryczny pomaga przedsiębiorstwom na podjęcie stosownych decyzji w ramach zarówno zastosowania nowych technologii, modernizacji oświetlenia, urządzeń i sprzętów zmniejszających zapotrzebowanie na energię elektryczną (optymalizacja techniczna), jak i wyborze odpowiedniej taryfy, zmiany dostawcy energii czy negocjacji kosztów (optymalizacja handlowa). Audyt elektryczny pozwala na dokładnie poznanie parametrów pracy danej sieci elektrycznej oraz godzinowego profilu zużycia energii, co ma bezpośrednie przełożenie na zwiększenie żywotności maszyn i ich wydajności. Jest to zatem kluczowy element strategii rozwoju każdej firmy, której zależy na przyciągnięciu klientów pod kątem efektywności energetycznej i jej przełożenia na ochronę środowiska.

Audyt elektryczny – kiedy należy przeprowadzić

Nie istnieją szczegółowe wytyczne dotyczące częstotliwości, z jaką należy wykonywać taki rodzaj ekspertyzy. Jego zlecenie leży w gestii odbiorcy; zazwyczaj wykonuje się go jednorazowo w danym obiekcie. Dane uzyskany podczas tej analizy są używane jako punkt wyjścia, które pozwalają na faktyczną ocenę wpływu wprowadzonych zmian na niższe zużycie prądu. Kolejne audyty elektryczne nie są konieczne, choć nie zwalnia to z obowiązku regularnych kontroli instalacji elektrycznych przed przedsiębiorców.

Koszty audytu elektrycznego

Cena wykonania takiej ekspertyzy jest ustalana indywidualnie. Jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa, ilości obiektów wchodzących w jego skład oraz charakterystyki procesów technologicznych odbywających się w danej firmie.