Porady

Jak zostać profesjonalnym cukiernikiem?

Cukiernik to osoba, która profesjonalnie zajmuje się wypiekiem ciast, ciasteczek i innych słodkości. Najczęściej cukiernik podejmuje pracę w cukierniach, piekarniach, pracowniach, hotelach w dziale cukierniczym, sklepach wielkogabarytowych z odrębnymi działami cukierniczymi. Bardzo często jest to tylko planowany etap drogi zawodowej cukiernika, aby po zdobyciu doświadczenia założyć własną działalność w postaci cukierni czy kawiarni. Cukiernictwo to z pewnością zawód dla pasjonatów, wśród których często można spotkać postaci wybitne.

Jak zostać cukiernikiem?

Aby zostać profesjonalnym cukiernikiem należy posiadać predyspozycje do tego zawodu, talent oraz kierunkowe wykształcenie i doświadczenie. Długą drogę do osiągnięcia celu warto zatem zacząć, np. od szkoły branżowej I stopnia, która trwa zwykle 3 lata. W programie zajęć znajdują się lekcje ogólnokształcące oraz zajęcia praktyczne. Uczeń część praktyczną wykształcenia spędza w prawdziwej piekarni lub cukierni i tam przygotowuje się do zawodu. Absolwent takiej szkoły sprawdza swoje umiejętności w produkcji ciasteczek, ciast, tortów, lodów, pieczywa cukierniczego trwałego. Uczy się również wykonywać elementy dekoracyjne, tak ważne w tej profesji. Po zakończeniu nauki w szkole branżowej uczeń potrafi:

  • przygotowywać półprodukty cukiernicze, np. kremy, musy oraz polewy cukiernicze,
  • przygotowywać wyroby cukiernicze, np. ciasta, ciasteczka torty, wyroby jednoporcjowe,
  • dekorować wyroby cukiernicze masami cukrowymi czy elementami wykonanymi z masy karmelowej,
  • obsługiwać maszyny oraz urządzenia właściwe w produkcji cukierniczej.

Cukiernik – nauka zawodu w technikum

Ciekawą drogą rozwoju cukiernika jest zdobycie wykształcenia zawodowego w technikum. Może to być technikum gastronomiczne, gdzie odrębnie funkcjonuje specjalizacja cukiernictwa, ale w uprawianiu tego zawodu sprawdzają się również sama gastronomia oraz technologia żywności. Nauka w technikum trwa 5 lat, a duża część programu nauczania skupia się na zagadnieniach teoretycznych oraz praktykach zawodowych. Naukę w technikum można zakończyć egzaminem zawodowym albo podejść do matury, która otwiera drzwi do dalszego kształcenia. Egzamin zawodowy, czy to w technikum, czy szkole branżowej daje uprawnienia czeladnicze w cukiernictwie.

Kursy cukiernicze poszerzają umiejętności i prowadzą do mistrzostwa

Wykształcenie cukiernika nie musi wyłącznie opierać się na szkole. Zdarza się przecież, że marzenie o tym zawodzie pojawia się w liceum ogólnokształcącym. Jak zostać cukiernikiem po liceum?  Po uwolnieniu wielu zawodów rzemieślniczych, również uprawnienia cukiernicze można zdobywać częściowo w szkole, a częściowo poprzez zaliczanie kolejnych kursów i branie udziału w konkursach cukierniczych. Kursy organizowane przez specjalizujące się w tym zagadnieniu firmy dostarczają wiedzy, ale i kontaktów z największymi gwiazdami w zawodzie. Kolejne kursy online poruszają ważne zawodowo zagadnienia cukiernicze, przygotowując odbiorców do coraz to wyższych wymagań zawodowych.

Mistrz cukiernictwa na szczycie kariery zawodowej

Aby zostać mistrzem cukiernictwa, najpierw należy uzyskać stopień czeladnika i przepracować co najmniej trzy lata w zawodzie. Można prowadzić też samodzielnie działalność gospodarczą w kierunku, w którym chce się zdawać egzamin mistrzowski. Mistrzem cukiernictwa można zostać, posiadając już węższy zakresem mistrzowski tytuł i praktykę zawodową. Egzamin na mistrza mogą też zdawać osoby po ukończeniu studiów wyższych na specjalności wchodzącej w zakres zawodu cukiernictwa oraz staż zawodowy. Opcji jest wiele, a wszystkie prowadzą do egzaminu i tytułu mistrzowskiego, który daje mnóstwo wolności zawodowej.

Najważniejszym aspektem tego zawodu na wczesnym etapie jest stałe dokształcanie się w zakresie technik i rozwój umiejętności prezentacji wyrobów cukierniczych. Szkolenia cukiernicze z wąskich zagadnień zawodu systematyzują wiedzę, kształcą umiejętności, a przede wszystkim rozwijają kreatywność. Wspomniane szkolenia znajdziesz na przykład w ofercie firmy https://www.wapas.pl/. Nauka zawodu cukiernika jest stosunkowo długa, ale w dużej mierze opiera się na umiejętnościach praktycznych, co prowadzi do perfekcji, a czasem konkretnych specjalizacji.