Poznaj nasz program

TERAZ DLA EDUKACJI

Cel 1: Szkoła XXI wieku

 • Zmiana roli szkoły z podającej wiedzę i skupionej na zdawalności w szkołę, która realizuje wszechstronne wsparcie rozwojowe, przygotowując do życia w społeczeństwie w dynamicznie zmieniającym się świecie.
 • Zmiana podejścia w edukacji: Jednostka uczy się, a nie jest nauczana
 • Edukacja zdrowotna i seksualna w szkole podstawowej oraz liceum. Bez zabobonów i mitów. Kompetentna wiedza dotycząca życia seksualnego.
 • Promowanie patriotyzmu opartego na dumie z polskich dokonań, a nie z kompleksów i uprzedzeń. Uczniowie kończą edukację z wiedzą o korzeniach polskiej wolności oraz działaniu demokracji
 • Edukacja praktyczna na każdym etapie uczenia się, w tym system dualny kształcenia na potrzeby rynku pracy
 • Lekki plecak – jedna książka, jeden tablet
 • Projekty i zadania w szkole – wolne i bezstresowe popołudnia
 • Bezpłatne obiady w szkołach
 • Budżet dla młodzieżowych rad – organu doradczego dla władz samorządowych

 

Cel 2: Umiejętności kluczowe dla rozwoju Polski

 • Kompetencje przyszłości w podstawie programowej: przygotowanie do samodzielnego rozwoju, krytycznego, logicznego, kreatywnego myślenia, rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów, poprawnego używania języka ojczystego, korzystania z nowoczesnych mediów, wirtualnej współpracy
 • 2 języki obce i nauka kodowania w każdej szkole
 • Więcej edukacji artystycznej, ekologicznej i obywatelskiej
 • Nacisk na edukację ekonomiczną i w zakresie przedsiębiorczości

 

Cel 3: Kapitał społeczny 2.0

 • Program rozwoju umiejętności współpracy opartej na empatii i zaufaniu, umiejętności współpracy w grupie.
 • Powszechny system przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole i poza nią
 • Obowiązkowe lekcje kształtujące wrażliwość i tolerancję dla różnorodności
 • Promocja współpracy opartej na empatii w instytucjach i w przestrzeni publicznej

 

Cel 4. Uczenie się przez całe życie

 • Bezpłatny bilans kompetencyjny dostępny dla każdego Polaka – bilans wspomagający rozwój i orientację zawodową, pozwalający na ocenę praktycznych kompetencji
 • Kwalifikacje, a nie zawody jako „nowa waluta” na rynku pracy. Integracja wszystkich etapów edukacji dzięki spójnemu systemowi kwalifikacji
 • Finansowanie uczenia się bezpośrednio w miejscu pracy
 • Prognozy zapotrzebowania na kwalifikacje realizowane przez środowiska branżowe i przedsiębiorców

 

Cel 5: Profesjonalne kadry dla edukacji

 • Nowoczesne wymagania kwalifikacyjne dla wszystkich osób wspomagających innych w uczeniu się
 • Ogólnopolski program zwiększenia kwalifikacji osób zatrudnionych w edukacji
 • Nowa Karta Nauczyciela. Likwidacja obecnej Karty Nauczyciela, wdrożenie systemu promowania dobrych nauczycieli i dobrych praktyk w edukacji

 

Cel 6: MEN jako lider systemu edukacji.

 • Połączenie funkcji MEN i Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, aby zintegrować proces edukacji: od przedszkola po kształcenie doktorantów
 • Integracja prawa regulującego edukację – jedna strategia dla edukacji i uczenia się przez całe życie