Poznaj nasz program

TERAZ DLA POLSKI W EUROPIE

Cel 1: Odbudowanie wizerunku Polski

  • Wprowadzenie Polski do grupy liderów integracji UE
  • Utworzenie funduszu grantowego na realizację zadań z zakresu promocji polskiej nauki, kultury, sportu, historii i przyrody przez profesjonalne podmioty i ekspertów
  • Likwidacja Polskiej Fundacji Narodowej
  • Wprowadzenie Polski do grupy G20

Cel 2: Polacy zarabiają i wydają w EURO.

  • Uruchomienie procesu wejścia do euro już w 2019 roku
  • Na wzór wielu krajów, zachowanie poziomu cen sprzed zmiany waluty

Cel 3: Bezpieczni dzięki integracji w ramach UE.

  • Włączenie Polski w główny nurt decyzyjny UE oraz możliwość wpływania na strategiczne wytyczne polityki gospodarczej w strefie euro
  • Udział w szczytach strefy euro i nieformalnych spotkaniach ministrów eurogrupy
  • Udział w inicjatywie budowania wspólnej armii europejskiej.