Poznaj nasz program

TERAZ DLA GOSPODARKI

Cel 1: Niskie podatki i wyższa kwota wolna

 • Liniowy podatek dochodowy na poziomie 16% (PIT i CIT)
 • Wyższa kwota wolna od opodatkowania dla wszystkich
 • Likwidacja szkodliwych podatków, które przenoszone są na konsumentów: podatek min. bankowy, handlowy, daninę solidarnościową, opłatę recyklingową, opłatę za deszcz, opłatę mocową.
 • Likwidacja tzw. podatku Belki. Należy nagradzać a nie karać za oszczędzanie;
 • Obniżenie stawki ZUS dla przedsiębiorców do 500 zł dla małych firm
 • Obniżka podatku dla prowadzących działalność gospodarczą do 8% dla dochodów rocznych  do 100 tys. zł
 • Likwidacja podwójnego opodatkowania spółek tak aby prowadzenie firmy opłacało się jej właścicielowi

Cel 2: Polska czołowym krajem Europy pod względem prowadzenia działalności gospodarczej

 • Stabilizacja prawa gospodarczego – zmiany w ustawach gospodarczych mogą być dokonywane tylko raz w roku, z rocznym vacatio legis
 • Biznes bez papierów – cyfryzacja prowadzenia i rozliczania biznesu  (sprawy pracownicze, księgowość, podatki, korespondencja urzędowa, kontakt z instytucjami państwa)
 • Skrócenie czasu rozliczeń podatków – wiążące interpretacje podatkowe,
 • Zasad milczącej zgody dotycząca uzyskiwania pozwoleń, rejestrowania własności
 • Likwidacja osobnych przepisów dotyczących kosztów zakupu i eksploatacji  samochodów do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Przyśpieszenie amortyzacji nowo budowanych budynków
 • Ułatwienie zatrudniania obcokrajowców (min. otwarty rynek pracy dla obywateli Ukrainy)
 • Przepisy ułatwiające kontrakty zamiast umów o pracę  
 • Ułatwienia dla E-PRACY –  wspieranie centrów cooworkingowych umożliwiający powszechne zatrudnianie na odległość
 • Zasada milczącej zgody – brak decyzji odmownej US/UKS oznacza że decyzja jest pozytywna
 • Zniesienie kar za drobne pomyłki – przedsiębiorca ma prawo do popełniania mniejszych błędów, które nie powodują złych skutków
 • Limit liczby kontroli do 2 rocznie maksymalnie – państwo nie powinno utrudniać prowadzenia działalności gospodarczej
 • Najpierw pouczenie, potem sankcja – urzędnik organu kontrolnego nie może wyłącznie karać, powinien dysponować narzędziami umożliwiającymi przedsiębiorcy korygowanie pomyłek

Cel 3: Zrównoważony i rozwojowy budżet

 • Wprowadzanie nowych wydatków tylko przy zapewnieniu ich finansowania
 • Nadwyżki budżetowe w okresie koniunktury służą zmniejszaniu deficytu – spłacamy długi, wtedy kiedy zarabiamy więcej
 • Budżet spójny ze strategią rozwoju kraju – pieniądze wspomagają decyzje gospodarcze i społeczne

Cel 4: Państwo w gospodarce tylko tam,  gdzie trzeba

 • Likwidacja zakazu handlu w niedzielę. Zamiast zakazu prawo do dwóch wolnych niedziel dla pracowników handlu
 • Prywatyzacja spółek skarbu państwa z wyjątkiem spółek strategicznych i związanych z bezpieczeństwem
 • Przywrócenie prawa do swobodnego obrotu ziemią rolną

Cel 5: Cyfrowa gospodarka

 • Promowanie rozwoju przedsiębiorstw z obszaru gospodarki cyfrowej i wytwarzania sztucznej inteligencji
 • Ukierunkowanie środków programu „Innowacyjny Rozwój” na finasowanie projektów innowacji cyfrowych i sztucznej inteligencji
 • Program edukacji cyfrowej w szkołach – programowanie, praktyczne tworzenie i zastosowanie sztucznej inteligencji, uczenie maszynowe i robotyka, „Data Science”
 • E-państwo, pełna cyfryzacja usług państwa. Zdalny dostęp do usług administracji, w tym dodatkowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji np. wirtualny asystent

Cel 6: Jakość życia Polaków jako domena działania Państwa

 • Monitorowanie wskaźnika jakości życia Polek i Polaków jako równoważnego z PKB wskaźnika efektywności rządzenia.
 • Uwzględnianie wskaźnika jakości życia w programach gospodarczych i społecznych