Poznaj nasz program

TERAZ DLA NAUKI

Cel 1: Finanse dla nauki

  • Podniesienie finansowania nauki do 1% PKB

Cel 2: Efektywne zarządzanie uczelnią

  • Wyższą uczelnią zarządza rektor oraz Rada pracowników naukowych i studentów. Rada wybiera rektora.
  • Zakres działania uczelni określa wspólnie rektor, rada i organ finansujący tj. samorząd wojewódzki
  • Samorząd Wojewódzki w oparciu o rozstrzygnięcia konkursowe przyznaje granty służące realizacji projektów badawczych

Cel 3: Włączenie do systemu finansowania uczelni prywatnych

  • Dofinansowanie do kształcenia studentów uczelni prywatnych na studiach stacjonarnych –  to wydatek rzędu 170 mln zł rocznie.

Cel 4: Potencjał innowacyjny Polskiej nauki

  • Zasada najpierw pomysł, potem pieniądze. Nowoczesne mechanizmy wspomagania procesów B+R i komercjalizacji badań naukowych, zwłaszcza w obszarze nowych technologii i cyfryzacji a także innowacji społecznych – najpierw pomysł, potem pieniądze.
  • Powołanie instytucjonalnego lidera rozwoju gospodarki cyfrowej, który zintegruje świat nauki, biznesu, edukacji i finansów.