Poznaj nasz program

TERAZ DLA ŚRODOWISKA

Cel 1: Czysta energia, czyste powietrze 2030

  • Odejście od węgla jako głównego źródła energii
  • Bezwzględna walka ze smogiem. W porozumieniu z samorządami, ekologami i ruchami antysmogowymi realizacja programów modernizacji źródeł niskiej emisji, ocieplania budynków, rozwoju kogeneracyjnego ciepła systemowego
  • Redukcja substancji szkodliwych w spalinach  – zaostrzenie przepisów dotyczących dystrybucji i stosowania opału, zaostrzenie przepisów dotyczących spalin samochodowych i wjazdu pojazdów do stref miejskich
  • Energetyka rozproszona – energia odnawialna jako kluczowy komponent polskiej energetyki – regulacje sprzyjające stałemu zwiększaniu udziału energetyki  alternatywnej dla węgla w Polsce

 

Cel 2: Czysty i bezpieczny transport

  • Zrównoważony transport promujący transport szynowy w miastach oraz ekologiczne środki transportu, w szczególności samochody elektryczne
  • Mechanizmy zachęcające samorządy do spowolnionego ruchu na drogach lokalnych i tworzenie tras pieszo-rowerowych oraz elektromobilności opartej na infrastrukturze dla pojazdów elektrycznych

 

Cel 3: Zdrowe otoczenie przyrodnicze

  • Ochrona cennych elementów krajobrazu naturalnego takich jak lasy, puszcze, obszary unikatowe pod względem przyrodniczym i krajobrazowym – ścisła współpraca ze środowiskami ekologów i naukowców
  • Zwiększenie kar dla trucicieli powietrza i wód
  • Uszczelnienie gospodarowania śmieciami – wyeliminowanie dzikich wysypisk śmieci