Porady

Ubezpieczenie władz spółki – czy warto?

W ostatnim czasie wiele mówi się o konieczności zabezpieczenia odpowiednia polisą swojego zdrowia, majątku czy życia. Tymczasem osoby pełniące kluczowe role w spółkach również powinny pomyśleć o ubezpieczeniu się od odpowiedzialności cywilnej. Czym jest ubezpieczenie D&O oraz kiedy szczególnie warto się na nie zdecydować?

OC członków zarządu

Każdy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, czym jest ubezpieczenie OC. Ostatecznie wszyscy posiadacze samochodów zobowiązani są wykupić taką polisę. Chroni ona przed skutkami zaniedbań, jakich kierowca dopuści się na drodze. Podobnie działania OC członków zarządu, jednak nie w kontekście prowadzenia samochodu, a spółki. Wbrew pozorom na osobach zarządzających spoczywa ogromna odpowiedzialność. Co prawda spółki prawa handlowego są osobnym bytem prawnym, jednak za jakiekolwiek przewinienia, niedopatrzenia czy naruszenie prawa odpowiadają jej przedstawiciele. Ubezpieczenie D&O (Directors & Officers) ma przed taką odpowiedzialnością uchronić. Polisa chroni na przykład przed skutkami naruszenia przepisów prawa, naruszenia zaufania, niedochowania należytej staranności czy złożenia oświadczenia, które wprowadziło drugą stronę w błąd.

Ubezpieczenie pokrywa przede wszystkim koszty procesowe, wynagrodzenie prawników czy naprawy poniesionych przez drugą stronę szkód. Popełniając jakikolwiek błąd, członkowie zarządu nie mogą wymówić się nieznajomością prawa, choć to w Polsce jest bardzo zawiłe i nieoczywiste. Błędnie uważa się, że osoby odpowiadające za kluczowe kwestie związane z prowadzeniem firmy powinny mieć również ogólną wiedzę z zakresu prawa. Tymczasem ubezpieczenie D&O jest właśnie po to, aby każdy mógł skupić się na swojej pracy. Koszty ewentualnych błędów (które wynikają na przykład z niedopatrzenia) pokryje ubezpieczyciel. Warto przy tym pamiętać, że polisa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie, nie chroni także przed odpowiedzialnością karną.

Ubezpieczenie D&O – dla kogo?

Na początku ubezpieczenie D&O było dedykowane jedynie osobom, które wchodziły w skład zarządów spółek kapitałowych. W ostatnim czasie wiele się jednak zmieniło i z oferty ubezpieczeniowej może skorzystać znacznie więcej podmiotów. Warto przy tym pamiętać, że taką samą odpowiedzialność cywilną ponosić mogą zarówno członkowie zarządu dużej korporacji, jak i mali przedsiębiorcy. Ubezpieczenie D&O dedykowane jest teraz nie tylko członkom zarządu wielkich spółek. Mogą nim zostać objęci ci, którzy pełnią w strukturze organizacyjnej role kluczowe, na przykład główny księgowy czy dyrektor handlowy. Co ciekawe, ubezpieczeniem objęty może zostać nawet współmałżonek czy spadkobiercy. Wszystko zależy od konkretnej oferty firmy ubezpieczeniowej. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw na całym świecie decyduje się na zakup polisy ubezpieczeniowej D&O.

Wielu przedsiębiorców interesuje również wysokość składki ubezpieczeniowej, jaką przyjdzie im zapłacić. W tej kwestii niemożliwe jest udzielenie jednoznacznej informacji, ponieważ kwota wynika w dużej mierze z samego zakresu ochrony, sumy ubezpieczeniowej oraz liczby osób objętych polisą. Niemniej jednak warto potraktować ten wydatek w kategorii inwestycji, a nie kosztów dla firmy. Nakłady finansowe związane z powstaniem ewentualnych szkód z pewnością będą o wiele wyższe niż roczna składka ubezpieczeniowa. Firmy, które decydują się na tego rodzaju polisę, uznawane są przez pracowników za odpowiedzialne.

Chcąc wybrać polisę dla siebie, warto zapoznać się z ofertą dostępną na stronie internetowej https://sgcbroker.com/ubezpieczenie-wladz-spolki-do/. Pamiętaj, że ubezpieczenie D&O, jak zresztą każde inne, należy wybrać w sposób przemyślany. Należy wziąć pod uwagę nie tylko wysokość składki, ale również doświadczenie ubezpieczyciela, jego renomę i ogólne warunki, jakie oferuje. W związku z tym lepiej nie wybierać oferty samemu, a zdać się na wiedzę i praktykę osób, dla których ubezpieczenia to nie tylko praca, ale prawdziwa pasja.