ślub
Porady

Rozdzielność majątkowa przed ślubem – kiedy przyda się pomoc prawnika?

Niejednokrotnie narzeczeństwo decyduje się na rozdzielczość majątkową przed ślubem. Dzięki temu każdy z przyszłych małżonków ma wyłączne prawo do swojego majątku, a kwestie finansowe nie mają wpływu na decyzję o zawarciu małżeństwa. Mimo iż może budzić sporo kontrowersji, to rozsądne rozwiązanie, na które warto się zdecydować. Rozdzielczość majątkowa przed ślubem – kiedy przyda się pomoc prawnika?

Prawnik Wałbrzych – kiedy warto się do niego zgłosić w sprawie rozdzielczości majątkowej?

Ślub to niezwykle poważna decyzja, z którą wiąże się wiele obowiązków. Jedną z nich jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, co wymaga ponoszenia wysokich nakładów finansowych. Dlatego bez rozdzielczości majątkowej, nawet w momencie, w którym małżonkowie posiadają oddzielne konta bankowe, to i tak razem mają do nich dostęp.

Rozdzielczość majątkowa wskazuje na to, że małżonkowie po ślubie będą mieć oddzielne majątki. Jednak w przypadku decyzji o tego ustaleniu, należy skonsultować się z prawnikiem w Wałbrzychu, który sporządzi odpowiedni dokument. Warto jednak zdawać obie sprawę z tego, że nawet w przypadku, w których małżonkowie złożą podpisy na takim dokumencie, to każdą zakupioną wspólnie rzecz, będzie wspólna z rozkładem udziałów zgodnym z wysokością wkładu każdej ze stron.

Prawnik Wałbrzych – jakie są rodzaje rozdzielczości majątkowej?

Wśród typów rozdzielczości finansowej można wyróżnić co najmniej kilka. Do kluczowych rodzajów warto zaliczyć zwykłą polegającą na dokonaniu ustaleń związanych z tym, że wszelkie dobra po ślubie zostaną w posiadaniu osoby, która je kupiła. Kolejnym typem jest rozdzielczość majątkowa z wyrównaniem dorobków. W związku z jej podpisaniem jedno z małżonków może wystąpić o wyrównanie dorobku, co jest szczególnie polecane w przypadku, w którym jedna osoba pracuje, a druga zajmuje się wychowaniem dzieci oraz domem.

Ostatnim rodzajem jest rozdzielczość majątkowa przymusowa, czyli jej ustalenie odbywa się na mocy orzeczenia sądu. To opcja korzystna w sytuacji, w której jedna ze stron narusza wspólny majątek. Zazwyczaj ten typ stosowany jest, kiedy jedno z małżonków wydaje pieniądze na nałogi, a także w przypadku nieuczciwości małżeńskiej.

Prawnik Wałbrzych – kiedy warto zdecydować się na rozdzielczość majątkową?

Najczęstszymi powodami wpływającymi na decyzję o rozdzielczości majątkowej są duże różnice w zarobkach przyszłych lub obecnych małżonków, odznaczająca się dużym ryzykiem działalność jednej ze stron czy separacja bądź nałogi. Niejednokrotnie to jedyny słuszny wybór, który warto wdrożyć w życie, kierując się rozsądkiem zamiast uczuciami. W takiej sytuacji należy zgłosić się do prawnika w Wałbrzychu, który sporządzi właściwy dokument, co pozwoli na wprowadzenie rozdzielczości majątkowej. Współpraca ze specjalistą umożliwi rzetelne przeprowadzenie procesu i zwiększy pewność, że wszystko zostało przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. To bardzo ważne, by wybrać doświadczonego prawnika w Wałbrzychu, co pozwoli na sprawną rozdzielczość majątkową.