ziemia
Porady

Po co przeprowadza się badania sejsmiczne gruntu?

Stawiając dom jednorodzinny, budynek mieszkalny czy jakąkolwiek inną budowlę, na uwadze powinniśmy mieć wszelkie badania, które określą czy osoby zamieszkujące wybudowane budynki będą w nich bezpieczne. W pierwszej kolejności należy zorientować się, jaka jest twardość danego gruntu. Jest ona badana jest za pomocą tzw. analizy mechanicznej. To bardzo ważny element określony w prawie budowlanym pozwalający na szczegółową ocenę czy dany grunt jest odpowiedni do przeprowadzenia na nim budowy. W sytuacji gdy do czynienia mamy z gruntem nasadowym bądź torfowym, możemy mieć pewność, że nie zostanie nam wydana zgoda na budowę. Wynika to z faktu, że są to niezwykle miękkie podłoża, na których budowla mogłaby się po prostu zawalić. Następnie wykonać należy badania sejsmiczne, które ocenią, jaka jest wytrzymałość gruntu.

Aby budowa budynku była możliwa należy wykonać szczegółową analizę gruntu, która pozwala poznać geologiczną budowę ziemi, na której ma on zostać postawiony. Jest ona wykonywana za pomocą badań sejsmicznych, które sztucznie generują fale sejsmiczne w danych ośrodku skalnym. Badania sejsmiczne wbrew pozorom nie odnoszą się wyłącznie do trzęsień ziemi. Podczas pomiaru fal sejsmicznych można określić właściwości badanego ośrodka geologicznego. Umożliwiają określenie, w jakim stopniu badany grunt jest aktywny sejsmicznie oraz wykrycie wszelkich zmian, które w nim zachodzą. Mogą być to, chociażby uskoki, pęknięcia czy zwietrzenia. Są one wywołane naturalną właściwością gruntów, jaką jest ciągłe poruszanie się i wzajemne oddziaływanie na siebie. Badania sejsmiczne pozwalają także oszacować czy w ziemi znajdują się jakieś pokłady gazu, czy ropy.

Jak przebiegają badania sejsmiczne?

Drgania sejsmiczne zachodzące podczas pomiarów wytwarzane są przez specjalne źródła energii, takie jak kafar, specjalne wibratory, tzw. vibroseisy czy chociażby młoty udarowe. Aby zarejestrować drgania, korzysta się z odbiorników – geofonów bądź hydrofonów. Te drugie stosuje się do badań gruntów pod powierzchnią wody. Otrzymane dane transportowane są do rejestratora sejsmicznego, który dalej przesyła je do komputera posiadającego specjalistyczne oprogramowanie. Pozwala ona na dokładną interpretację wyników i ocenę stanu danego gruntu.

Badania sejsmiczne – metody

Do wykonania badań sejsmicznych wykorzystuje się specjalistyczną aparaturę. Badania metodą 2D polegają na poruszaniu się i zatrzymywaniu na gruncie kilku samochodów ciężarowych. Zatrzymują się one w specjalnie wybranych miejscach, które nazywane są punktami wzbudzania. W tych miejscach pojazdy opuszczają wibrujące płyty, które emitują drgania mechaniczne w głąb ziemi. Takie fale rejestrowane są przez geofony na lądzie bądź hydrofony, gdy do czynienia mamy z badaniem gruntów w zbiornikach wodnych. Odbijające się fale sejsmiczne pozwalają na poznanie dokładnego obrazu przekroju badanej ziemi.

Kolejną metodą jest badanie sejsmiczne typu 3D, w której stosuje się rozłożone powierzchniowo specjalne odbiorniki. Umożliwiają one jeszcze dokładniejszą analizę badanego obszaru i otrzymanie precyzyjnego obrazu układu zalegających głęboko pod ziemią warstw geologicznych.